Bogaerts Architectuur & Interieur bvba

SLUISBEDIENINGSGEBOUW

Rode Kruisplein, 
2800 Mechelen

Opdrachtgever Afdeling Zeeschelde, Waterwegen en Zeekanaal NV

Bouw van een bedieningsgebouw, garage / opslagloods aan de benedensluis.

Jaar 2014

Het sluisbedieningsgebouw is gelegen aan de sluis op de Dijle tussen de voormalige sluiswachterswoning en het keerdok. 

De sluis, samen met de technische uitrusting en de sluiswachterswoning zijn sinds 1997 beschermd als monument. 

Het gebouw staat in het verlengde van het bestaande pad, vlak bij de sluis voor een optimaal uitzicht op de sluis, de kom en de Dijle. 

Het concept: de verschillende functies die deel uitmaken van het bedieningsgebouw werden in een vierkant grondplan geplaatst. Het is een ordening van gesloten, open en transparante volumes. 

De strakke vormgeving van staal en beton is gelinkt aan de industriële site enerzijds en staat in contrast met de beschermde monumenten.