Bogaerts Architectuur & Interieur bvba

OVER ONS

BOGAERTS ARCHITECTUUR & INTERIEUR

Herman Bogaerts

(°Hoogstraten, 20 april 1952)

studeerde in 1976 af als Architect aan het Hoger Sint-Lukasinstituut te Brussel, 
Hij werkte bij de Stad Mechelen dienst Stadsvernieuwing en startte zijn bureau in 1976 in Mechelen.

Doceerde van 1978 tot 1983 aan het Hoger Instituut Coloma te Mechelen, binnenhuisarchitectuur. 
1988  zaakvoerder-vennoot van de Architectenvennootschap Ontwerp Kollektief SV
2006 zaakvoerder-vennoot van Bogaerts  Architectuur en Interieur bvba 

Activiteiten

1987 - Verkozen als lid van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten
1988 - Aangesteld tot secretaris van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten en lid van het Bureau.
1988 - 1996  Lid van het Hof van Beroep in Gent, tuchtzaken
1992  Lid van de Nationale Raad van de Orde van Architecten,
1994 - 1996  Ondervoorzitter Provinciale Raad van Antwerpen
1998 - 2008   Voorzitter Tuchtraad Provinciale Raad van Antwerpen
2002 -  heden Ondervoorzitter Gecoro
2013 - 2016 Lid van de Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg Mechelen
Bestuurslid in de beroepsverenigingen AMO, BVA en FAB.
Lid van De Verzoeningscommissie Bouw
 
2016 - de titel en het zilveren ereteken van Laureaat van de Arbeid in de sector Architect, label: Engagement

Els De Smet

(°Mechelen, 09 januari 1960)

studeerde in 1981 af aan het Coloma Instituut te Mechelen, in de Binnenhuisarchitectuur,
zij werkte van 1983 - 1985 bij het Ontwerpbureel Contour Muizen Mechelen en 
1986 bij keukens Erka, Berchem 

1987  bureau Herman Bogaerts Architect
1988 zaakvoerder-vennoot van de Architectenvennootschap Ontwerp Kollektief SV
2006 zaakvoerder-vennoot van Bogaerts  Architectuur en Interieur bvba

Medewerker(s):

Matthias Verhoene

stagiair Architect

Ex-Medewerkers:

Ellen Adons
Katleen Maurissen
Nathalie Vermeulen
Alex Baeten
Koen Maes
Liesbeth Feyaerts
Gabriela Ansuini
Elke Dubin
Tom Verbeeck
Sarah Stegen
An Schepers
Markéta Skarban
Andrew Ballantine