Bogaerts Architectuur & Interieur bvba

ONZE PROJECTEN

Nieuwe realisatie 2017

Site DIJLEVALLEI

NEERSTRAAT, Muizen Mechelen

De site is gelegen op de hoek van de Neerstraat - Dijle, de onregelmatige perceelvorm wordt begrensd door de dijk met jaagpad en grenst aan een natuurgebied. Voor de plaatsing van de woningen, de architectuur en het groenontwerp werd gezocht naar een passende overgang van het dorp naar het landschap.  lees meer...

LIBERTUS

ARSENAAL/LAZARUS

NATUURPUNT

DE GARAGE

BLAUWE DUIF

IJZERMAGAZIJN

SLUISBEDIENING

PAUWELS

SITE DIJLEVALLEI

BEL-ETAGE

RIJKSWACHT

CONDACUM

Residentie Elewijck