Bogaerts Architectuur & Interieur bvba

LIBERTUS

Nekkerspoelstraat, Mechelen

Opdrachtgever Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken KLEMO

Realisatie van 15 nieuwe betaalbare woningen en appartementen voor grote gezinnen en parking in een met groen omkaderde buitenruimte.

Jaar 2013

Het sociaal huisvestingsproject Libertus is centraal gelegen in de wijk Nekkerspoel aan de Sint Limbertuskerk. In 2006 gaf de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken KLEMO de opdracht om 15 nieuwe betaalbare woningen voor grote gezinnen te ontwerpen rond een nieuw plein. 

Voor de plaatsing van het bouwvolume, de open ruimte, de keuze van de kroonlijsthoogten moest er gewerkt worden binnen de voorschriften van het BPA.

Het programma van het project Libertus omvat 9 woningen en6 appartementen,15 parkeerplaatsen in een groen omkaderde buitenruimte. 

De toegangen tot de woningen worden benadrukt door de achteruit geplaatste witte gevels. Het geheel van de woningen omkadert de kerk en het plein. 

Voor de vorm, de materiaalkeuzes, waaronder de gevelsteen, is rekening gehouden met de omliggende omgeving, in de eerste plaats met de Sint Libertuskerk, die vanuit de woningen