Bogaerts Architectuur & Interieur bvba

Site DIJLEVALLEI

NEERSTRAAT, Muizen Mechelen

Opdrachtgever City Site NV en Bouwbedrijf Van Poppel NV

Woonproject van 9 gezinswoningen met omgevingsaanleg aan de Dijle

Jaar 2016

De site is gelegen op de hoek van de Neerstraat - Dijle, 

De onregelmatige perceelvorm wordt begrensd door de dijk met jaagpad en grenst aan een natuurgebied. 

Voor de plaatsing van de woningen, de architectuur en het groenontwerp werd gezocht naar een passende overgang van het dorp naar het landschap. 

Het project werd opgedeeld in 3 gebouwengroepen: 3 woningen langs de Neerstraat sluiten en versterken het straatbeeld, 3 woningen parallel met de nieuwe weg naar de Dijle gericht en de overige 3 woningen werden geënt aan het natuurgebied. 

De private tuinen worden éénvormig afgebakend met groenstroken, passend in het totaalbeeld. 
Een natuurlijk vormgegeven wadi langs de dijk versterkt de kwaliteiten van het Dijlelandschap.