Bogaerts Architectuur & Interieur bvba

SITE PAUWELS

Kleine Nieuwedijkstraat, Mechelen

Opdrachtgever City Site NV en Bouwbedrijf Van Poppel NV

Herbestemming van de bedrijfsgebouwen Pauwels Trafo tot 13 lofts en nieuwbouw van 5 woningen en 3 appartementen

Jaar 2012

Site Pauwels is genoemd naar het transformatoren bedrijf Pauwels Trafo die in de Kleine Nieuwedijkstraat actief waren. Het bureelgebouw en de fabriekshal bleven bewaard, de bijgebouwen werden gesloopt. Op de vrijgekomen terreinen werden nieuwe appartementen en woningen gebouwd. 

Het bureelgebouw werd gerenoveerd tot 2 lofts met behoud van de draagstructurenen de bakstenen voorgevel. In de bestaande gevelopeningen werd nieuw schrijnwerk geplaatst. Op het perceel ernaast was er plaats voor een nieuw volume van drie verdiepingen. Door een extra bouwlaag toe te voegen ontstond er aansluiting tussen bestaand en nieuw. 

De fabriekshal, met karakteristieke kop-gevel en zijn monumentale betonstructuren maakte het de moeite waard om het gebouw te transformeren tot 10 lofts. De lange zijgevels werden opengewerkt om raampartijen, toegangen en terrassen te maken. 

Voor de materiaalkeuzes, waaronder de gevelsteen, werd er aansluiting gezocht met wat bestaand was.