Bogaerts Architectuur & Interieur bvba

ONTDEK ONZE PORTFOLIO

In onze portfolio brengen we een selectie uit de verschillende architectuurdisciplines waar ons bureau voor staat, de aandacht voor diverse raakvlakken en interacties tussen architectuur, interieur en zijn omgeving getuigen van een ruime professionele interesse-bezorgdheid voor de verschillende deelaspecten binnen de woon- en werk omgeving.

INTERACTIE

Elke realisatie vindt zijn ontstaan binnen de aanwezige ruimtelijke structuur, er wordt dan ook steeds aansluiting gezocht met die ruimtelijke gegevens. 

Zo ontstaat er een interactie tussen inhoud, vorm en omgeving.

Elke opdracht is een uitdaging, ongeacht de aard of het budget. 

We zien het als onze taak om de wensen van de opdrachtgever te vertalen naar een gebouw van goede kwaliteit.

Enkele van onze

REALISATIES

FUNCTIONEEL EN VERANTWOORD
Door het aanwenden van duurzame materialen en nieuwe technieken streven we naar een functioneel en economisch verantwoord gebouw.

PROJECT LIBERTUS

PROJECT DE GARAGE

PROJECT NATUURPUNT

PROJECT Arsenaal/Lazarus

Nieuwe realisatie 2017

Site Dijlevalei

NEERSTRAAT, Muizen Mechelen

Opdrachtgever City Site NV
en Bouwbedrijf Van Poppel NV

De site is gelegen op de hoek van de Neerstraat - Dijle, de onregelmatige perceelvorm wordt begrensd door de dijk met jaagpad en grenst aan een natuurgebied. Voor de plaatsing van de woningen, de architectuur en het groenontwerp werd gezocht naar een passende overgang van het dorp naar het landschap.  lees meer...

in aanbouw
Site Dijlevalei

We zijn ervan overtuigd dat sobere hedendaagse, betekenisvolle architectuur kan bijdragen tot een beter maatschappelijk geheel.

BOGAERTS ARCHITECTUUR 
EN INTERIEUR BVBA 

is als team gegroeid uit het kantoor van Herman Bogaerts, als architect gestart in 1976, als Architectenvennootschap Ontwerp Kollektief SV opgericht in 1988 en in zijn huidige vorm sinds 2006. Bogaerts Architectuur en Interieur spitst zich toe op een grote diversiteit aan opdrachten gaande van sociale en private woningen, meergezinswoningen, interieur en kantoren, culturele gebouwen. Het bureau zet sterk in op duurzaamheid, tijdloosheid, inbreiding, herbestemming en het versterken van de stads-en dorpskernen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.